2321046191 6934872662 Κυθήρων 3, Σέρρες 62125 staldoor@yahoo.gr